Kiedy pisać „ó”

Zasady języka polskiego jasno określają kiedy pisać „u” a kiedy „ó”. Jedną z najpopularniejszych zasad jest pisanie „ó” w końcówkach wyrazów takich jak stołówka czy grochówka. W przypadku końcówki –ówka należy pamiętać jednak o wyjątkach, do których należą: skuwka, wsuwka, zasuwka, które to rzeczowniki pochodzą od czasowników: suwać, wsuwać, zasuwać. Pisownia „ó” obowiązuje także w podobnych zakończeniach jak: -ówa, -ówna, -ówek, co ma swoje odzwierciedlenie w przykładach: stówa, harówa, nowakówna, mazurówna- tu, jak widać zasada odnosi się do przyrostka wskazującego na nazwisko panieńskie kobiety, półgłówek. Następna zasada określająca używanie „ó” to umieszczanie tej samogłoski w początkowych sylabach, takich jak: współ-, wspól-, spół-, włó-, wró-, jak pokazują przykłady: współmałżonek, współlokatorka, wspólnota, wspólnie, spółdzielnia, włóczykij, włóczęgostwo, wróbel, wróżka. Ponadto bardzo niewiele wyrazów w języku polskim zaczyna się na literę „ó”, należą do nich: ósmy, ówczesny, ów, ówdzie, mała ilość tych wyrazów sprawia, iż przeważnie nie stwarzają problemów z pisownią.

Podobne artykuły

  • Użycie „nie” w języku polskim. Kiedy razem, a kiedy osobnoUżycie „nie” w języku polskim. Kiedy razem, a kiedy osobno Wielu z nas pisownie wyrazów z „nie” sprawia spore problemy, tymczasem, aby uniknąć tych najprostszych błędów wystarczy zaznajomić się z podstawowymi zasadami poprawnej pisowni partykuły […]
  • Język pełen trudnych słówJęzyk pełen trudnych słów Trudnych do wymowy słów w języku polskim jest naprawdę wiele, wystarczy otworzyć słownik języka polskiego na jakiejkolwiek stronie, aby zobaczyć jak ten język jest trudny w oczach […]
  • Zasady pisowni „ó”Zasady pisowni „ó” Język polski należy do jednych z najtrudniejszych języków w całym świecie, nic wiec dziwnego, że i wiele Polaków ma problemy z prawidłową pisownią języka polskiego, pomimo iż jest to […]
  • Czytanie ze zrozumieniemCzytanie ze zrozumieniem Czytanie ze zrozumieniem to bardzo ważna umiejętność, której zdobycie i kształtowanie łączy się nie tylko z dobrymi ocenami z języka polskiego w szkole. Czytanie ze zrozumieniem wpływa na […]
  • Najczęstsze błędy językoweNajczęstsze błędy językowe W mowie potocznej, jak i w języku pisanym Polacy bardzo często popełniają wiele błędów językowych, często także nie zdają sobie sprawy z tego, iż mówią i piszą niepoprawnie. W zależności […]
  • Znaki interpunkcyjneZnaki interpunkcyjne Błędy interpunkcyjne bardzo często spotyka się w wypracowaniach licealistów. Są to błędy, które w wielu przypadkach mogą znacząco wpłynąć na wartość merytoryczną pracy oraz na całość […]