język polski Archive

Zasady języka polskiego jasno określają kiedy pisać „u” a kiedy „ó”. Jedną z najpopularniejszych zasad jest pisanie „ó” w końcówkach wyrazów takich jak stołówka czy grochówka. W przypadku końcówki –ówka należy pamiętać jednak o wyjątkach, do których należą: skuwka, wsuwka, zasuwka, które to rzeczowniki pochodzą od czasowników: suwać, wsuwać, zasuwać. Pisownia „ó” obowiązuje także...
Wielu z nas pisownie wyrazów z „nie” sprawia spore problemy, tymczasem, aby uniknąć tych najprostszych błędów wystarczy zaznajomić się z podstawowymi zasadami poprawnej pisowni partykuły „nie”.„Nie” z rzeczownikami piszemy najczęściej łącznie, tak jak w przykładach: nieprzyjaciel, nieszczęście, niezgoda, niezorganizowanie, niepokój. W przypadkach, w których po zaprzeczeniu wskazujemy na właściwą własność danego rzeczownika, jak na...
W mowie potocznej, jak i w języku pisanym Polacy bardzo często popełniają wiele błędów językowych, często także nie zdają sobie sprawy z tego, iż mówią i piszą niepoprawnie. W zależności od rejonu Polski można napotkać na różnice w popełnianiu błędów w mowie potocznej.Do najczęściej popełnianych błędów językowych zaliczamy wypowiadanie „któro”, zamiast „które”, wskazując na...
Trudnych do wymowy słów w języku polskim jest naprawdę wiele, wystarczy otworzyć słownik języka polskiego na jakiejkolwiek stronie, aby zobaczyć jak ten język jest trudny w oczach obcokrajowca. Nie wspominając już o tym, iż jest to dość charakterystyczny język, posiada on, bowiem bardzo słyszalną i twardą spółgłoskę „r”, którą ciężko jest nawet wymówić dzieciom...
Język polski należy do jednych z najtrudniejszych języków w całym świecie, nic wiec dziwnego, że i wiele Polaków ma problemy z prawidłową pisownią języka polskiego, pomimo iż jest to wszakże nasz język ojczysty. Aby ustrzec się przed popełnianiem podstawowych błędów wartowało by zapoznać się z podstawowymi zasadami pisowni w języku polskim. Dużym błędem jest...
Czytanie ze zrozumieniem to bardzo ważna umiejętność, której zdobycie i kształtowanie łączy się nie tylko z dobrymi ocenami z języka polskiego w szkole. Czytanie ze zrozumieniem wpływa na cały nasz przyszły rozwój, na umiejętność pozyskiwania nowych informacji, wiedzy i zrozumienia wielu zjawisk i procesów, które nas otaczają. By zrozumieć fizykę, geografię, matematykę, by móc...
Błędy interpunkcyjne bardzo często spotyka się w wypracowaniach licealistów. Są to błędy, które w wielu przypadkach mogą znacząco wpłynąć na wartość merytoryczną pracy oraz na całość przekazu zawartego w wypracowaniu. Błędy interpunkcyjne niejednokrotnie wynikają z tego, iż uczniowie pisząc wypracowania starają się tworzyć długie, rozbudowane zdania, niestety nie zawsze radzą sobie z ich logiczną...