Ustawa o ochronie informacji niejawnych

Ustawa o ochronie informacji niejawnych została uchwalona dnia 22 stycznia 1999 roku. Reguluje ona kwestie związane z dokumentami „ściśle tajnymi”, „tajnymi” „poufnymi” i „zastrzeżonymi”. Są one przechowywane i archiwizowane w kancelariach tajnych. Przepisy regulują ponadto obieg dokumentów w urzędach państwowych. Obieg dokumentów niejawnych podlega specjalnym regułom zawartym w przepisach wewnętrznych instytucji. W tym celu wydawane są rozporządzenia lub regulaminy. Obieg dokumentów zapewnia sprawne i szybkie załatwianie spraw administracyjnych. Bardzo ważną kwestią regulowaną w ustawie jest obieg dokumentów niejawnych. Podlegają one ścisłym klauzulom tajności, gdyż zawierają informacje poufne, objęte tajemnicą służbową lub państwową. Ustawa reguluje wszystkie kwestie związane z produkowaniem, zarządzaniem, przechowywaniem i archiwizowaniem dokumentów ściśle tajnych. Przepisy jednoznacznie stwierdzają, komu mogą być udostępniane dokumenty z klauzulą poufności. Ma to związek z zajmowanym przez daną osobę stanowiskiem.

Podobne artykuły

  • Jakie zadanie pełni list motywacyjnyJakie zadanie pełni list motywacyjny List motywacyjny odgrywa bardzo ważną rolę w ubieganiu się o pracę. Nie mniej jednak często traktowany jest w sposób drugorzędny, jako dodatek do CV. Jednakże  list motywacyjny może być […]
  • Zachowanie drogi służbowej w obiegu dokumentówZachowanie drogi służbowej w obiegu dokumentów Każdy urząd państwowy posiada określoną strukturę organizacyjną. Składa się z wydziałów bądź sekcji, w których zatrudnienie znajdują tylko wysoko wykwalifikowani pracownicy. Praca w […]
  • Jak czytać listy motywacyjne, aby wyłonić najlepszych kandydatów do pracyJak czytać listy motywacyjne, aby wyłonić najlepszych kandydatów do pracy List motywacyjny będący podstawowym dokumentem, który przesyłają do potencjalnego pracodawcy, osoby ubiegające się o pracę może tak samo podnieść szanse kandydata na dostanie pracy, jak je […]
  • Jak pisaćJak pisać Nie wszyscy wiedzą jak odpowiednio powinno być napisane podanie lub list motywacyjny. Brak tej wiedzy w wielu przypadkach sprawia, że często dany list motywacyjny zawiera dużo całkowicie […]
  • Obieg dokumentów w sądachObieg dokumentów w sądach W polskich sądach toczy się mnóstwo spraw z powództwa cywilnego, gospodarczego bądź sądowego. Pracuje tam wielu ludzi na różnym szczeblu i prawidłowy obieg dokumentów jest niezbędny do […]
  • Dlaczego nie warto wysyłać samego cvDlaczego nie warto wysyłać samego cv Swego czasu dosyć modne było wysyłanie cv na chybił trafił do dużej liczby pracodawców, w nadziei, że może któryś z nich zainteresuje się konkretnym kandydatem i pofatyguje się, aby […]