Znaki interpunkcyjne

Błędy interpunkcyjne bardzo często spotyka się w wypracowaniach licealistów. Są to błędy, które w wielu przypadkach mogą znacząco wpłynąć na wartość merytoryczną pracy oraz na całość przekazu zawartego w wypracowaniu. Błędy interpunkcyjne niejednokrotnie wynikają z tego, iż uczniowie pisząc wypracowania starają się tworzyć długie, rozbudowane zdania, niestety nie zawsze radzą sobie z ich logiczną konstrukcją.W języku polskim interpunkcja odpowiada za zachowanie odpowiedniej składni zdań. Znaki interpunkcyjne mają przede wszystkim za zadanie stworzenie logicznej i składniowej poprawności wypowiedzi. Prawidłowe wykorzystanie znaków interpunkcyjnych służy utworzeniu pewnego logicznego przekazu, mogą także nadawać zabarwienia emocjonalne poszczególnym zdaniom oraz narzucają płynność odbioru, porządkując rytm czytanego tekstu. Znaki interpunkcyjne oddzielają poszczególne człony zdania, służą zaznaczeniu wtrąceń, dłuższych przerw, mają odzwierciedlać niektóre właściwości mowy, takie jak zapytanie, czy silne zabarwienie emocjonalne wypowiedzi.

Podobne artykuły

  • Zasady pisowni „ó”Zasady pisowni „ó” Język polski należy do jednych z najtrudniejszych języków w całym świecie, nic wiec dziwnego, że i wiele Polaków ma problemy z prawidłową pisownią języka polskiego, pomimo iż jest to […]
  • Użycie „nie” w języku polskim. Kiedy razem, a kiedy osobnoUżycie „nie” w języku polskim. Kiedy razem, a kiedy osobno Wielu z nas pisownie wyrazów z „nie” sprawia spore problemy, tymczasem, aby uniknąć tych najprostszych błędów wystarczy zaznajomić się z podstawowymi zasadami poprawnej pisowni partykuły […]
  • Czytanie ze zrozumieniemCzytanie ze zrozumieniem Czytanie ze zrozumieniem to bardzo ważna umiejętność, której zdobycie i kształtowanie łączy się nie tylko z dobrymi ocenami z języka polskiego w szkole. Czytanie ze zrozumieniem wpływa na […]
  • Język pełen trudnych słówJęzyk pełen trudnych słów Trudnych do wymowy słów w języku polskim jest naprawdę wiele, wystarczy otworzyć słownik języka polskiego na jakiejkolwiek stronie, aby zobaczyć jak ten język jest trudny w oczach […]
  • Najczęstsze błędy językoweNajczęstsze błędy językowe W mowie potocznej, jak i w języku pisanym Polacy bardzo często popełniają wiele błędów językowych, często także nie zdają sobie sprawy z tego, iż mówią i piszą niepoprawnie. W zależności […]
  • Kiedy pisać „ó”Kiedy pisać „ó” Zasady języka polskiego jasno określają kiedy pisać „u” a kiedy „ó”. Jedną z najpopularniejszych zasad jest pisanie „ó” w końcówkach wyrazów takich jak stołówka czy grochówka. W przypadku […]