Elektronika

Trudno dziś wyobrazić sobie życie bez elektroniki. Laptopy, komputery, telefony, mikrofale to tylko niektóre przedmioty codziennego użytku, które składają się z elementów elektronicznych.

Co to są elementy elektroniczne i jak się dzielą?

Elementy elektroniczne są częścią scalonego obwodu elektronicznego. Mają jedną podstawową funkcję, którą jest wytwarzanie energii elektrycznej kosztem innego rodzaju energii, a także jej rozpraszania i magazynowania. Nie można ich podzielić, ponieważ tracą swoje właściwości. Wśród nich wyróżnić można elementy czynne i bierne.Elementy elektroniczne aktywne, czyli czynne, wzmacniają prąd elektryczny w układzie, który można określić jako przetwornik energii elektrycznej na siłę elektromotoryczną. Są to między innymi sterowane źródła prądu, napięcia, półprzewodnik, tranzystory czy tyrystory. Wśród elementów elektronicznych czynnych wyróżnia się cztery grupy: źródło napięcia sterowane napięciem, źródło prądu sterowane napięciem, źródło napięcia sterowane prądem, źródło prądu sterowane napięciem.

Bierne elementy to te, które tylko i wyłączenie pobierają energię elektryczną i maja możliwość jej gromadzenia. Są to np. kondensatory, które gromadzą energię w polu elektrycznym, cewka, która gromadzi energię elektryczną w polu magnetycznym. Elementami pasywnymi są również źródła napięcia i prądu stałego. Elementy elektroniczne bierne to też rezystory, które są stosowane w układach i urządzeniach elektroni­cznych takich jak radio, komputer i telewizor. Do tej grupy zaliczają się kondensatory, które składają się z dwóch równoległych płytek położonych blisko siebie i oddzie­lonych izolatorem. Po dołączeniu do płytek kondensatora stałe­go napięcia zasilającego, popłynie w obwodzie chwilowy prąd.

Do czego służą komponenty elektroniczne?

Komponenty elektroniczne są największą wartością technologiczną produktów. Są bazą konstrukcyjną dla elektronicznych produktów. Zawierają najnowsze technologie i rozwiązania, które pozwalają na opracowanie nowych urządzeń czy aplikacji.Komponentów elektrycznych używa się w zasilaczach impulsowych, złączach silnoprądowych, przy elementach indukcyjnych i transformatorach sieciowych, a także w oświetleniach ledowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here