Jak się odzyskuje należności we Włoszech

Firmy windykacyjne specjalizują się w zarządzaniu zagrożonymi i niezapłaconymi kredytami i innymi zobowiązaniami finansowymi, których właścicielami są osoby trzecie, najczęściej banki, firmy finansowe i firmy telefoniczne. Windykacja należności we Włoszech jest zbliżona do tej, która ma miejsce w Polsce, a różnice wynikają z nieco innego systemu prawnego.

Jak działa windykacja włochy?

Czasami zdarza się, że dłużnicy są wręcz nękani telefonami i wezwaniami do zapłaty, ale na ogół firmy windykacyjne działają poprawnie, przestrzegając wszelkich ograniczeń i zakazów narzuconych przez prawo. Jeśli jednak zdarzy się, że dłużnik czuje się osaczony, powinien wiedzieć jak się zabezpieczyć w takim przypadku. Po pierwsze bardzo ważna jest wiedza o tym, kto może podejmować działania mające na celu odzyskiwanie należności włochy. Po drugie, przyda się także wiedza jak te działania są zorganizowane, jakie firma windykacyjna ma obowiązki, a nawet jakim zakazom podlega.

Windykacja należności we włoszech jest uzasadniona i należna, ale musi odbywać się z poszanowaniem godności osobistej dłużnika, jego prywatności i ogólnie prawa. W Italii, komornicy ze względu na specyfikę swojego zawodu, nie pełnią roli funkcjonariusza publicznego. W praktyce oznacza to, że ich działania nie pociągają za sobą skutków prawnych.

Komornik a agent windykacyjny

Komornik, podobnie jak policjant, karabinier lub inny pracownik publiczny Ministerstwa Sprawiedliwości uważany jest za funkcjonariusza publicznego. Oznacza to, że każde przestępstwo popełnione kiedy odzyskiwanie należności włochy ma miejsce, stanowi przestępstwo wobec funkcjonariusza publicznego. Natomiast agent windykacyjny jest podmiotem prywatnym, pozbawionym jakiejkolwiek władzy sądowniczej. Zajmuje się odzyskiwaniem długów. Daje to dłużnikowi szereg swobód, takich jak nieotwieranie drzwi.

Podsumowując: kiedy wierzyciel poleci firmie windykacyjnej, działającej w jego imieniu, wykupić to, co jest mu należne, oznacza, że firma otrzymała „ogólne zlecenie windykacyjne”. Jest to początek całej procedury i taka windykacja włochy powinna doprowadzić do odzyskania należności. Oczywiście firmy pobierają stosowną prowizję od całej operacji, ale i tak dla wierzyciela jest to opłacalne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here