Praca Geodety

Geodeta to specjalista, który zajmuje się pomiarami nieruchomości gruntowych, a także sporządzaniem map oraz planów geodezyjnych. Geodetów spotkamy w firmach, które zajmują się budownictwem, bądź w wyspecjalizowanych firmach geodezyjnych. Osoby na stanowisku geodetów wykonują pomiary, sporządzają wyrysy z map do ksiąg wieczystych oraz do innych celów. Ponadto geodetów możemy znaleźć w kopalniach, a także firmach poszukiwawczych.

Jeśli chodzi o administrację samorządową, geodetów możemy spotkać również w urzędach, na przykład w Urzędzie Miasta. Każda gmina musi zatrudniać minimum jednego geodetę, który zajmuje się mapami terenów, a także świadczy usługi dla osób indywidualnych oraz firm, wydając oficjalne zaświadczenia dotyczące terenów.

Z usług geodezyjnych skorzystamy również między innymi w Ministerstwie Budownictwa, Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, wydawnictwach kartograficznych, a także innych miejscach, gdzie konieczne jest sporządzenie mapy terenu.

Geodeta zajmuje się również takimi rzeczami jak:

 • Dostarczanie niezbędnych danych (wyniki pomiarów w terenie) do wykonania różnego rodzaju map, w tym podstawowej mapy kraju (mapy zasadniczej) i map topograficznych w różnych skalach oraz dokonywanie ich bieżącej aktualizacji. Wyniki tej pracy są wykorzystywane dla potrzeb gospodarczych związanych z planowaniem przestrzennym, projektowaniem, zmianą struktury terenowej.
 • Realizacja różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, prowadzenie obsługi montażu, dokonywanie pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli oraz końcowa inwentaryzacja podwykonawcza.
 • Zakładanie i prowadzenie ewidencji gruntów.
 • Aktualizacja materiałów geodezyjno-kartograficznych.
 • Sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznych, w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości i określenie jej wartości.
 • Wykonywanie innych prac dla budownictwa, górnictwa, przemysłu, eksploatacji kolei i dróg oraz dla rolnictwa i leśnictwa.

Ile zarabia geodeta w Polsce?

Po ukończeniu studiów geodeta może liczyć na zarobki rzędu 2000 złotych netto, wraz ze zdobywaniem doświadczenia oraz uprawnień możemy liczyć na większe wynagrodzenie, nawet do 10 000 złotych. Istotne jest to, że wysokość zarobków geodety uzależniona jest od pory roku – znacznie mniej zarabiają zimą, natomiast największe dochody osiągają z początkiem lata.

Średni zarobek geodety w Polsce wynosi około 4000 złotych, 25 procent geodetów zarabia poniżej tej kwoty, a kolejne 25 procent zarabia więcej niż 4000 złotych. Ponadto na wysokość wynagrodzenia mają wpływ takie czynniki jak: wielkość firmy, kapitał firmy, wykształcenie kandydata, staż pracy, a także region zatrudnienia.

Jak zostać geodetą?

Jeśli chcemy pracować w zawodzie geodety, niezbędne jest ukończenie studiów na wyższej uczelni o kierunku geodezja i kartografia. Kierunek ten cieszy się coraz większą popularnością, w związku z czym coraz trudniej się na niego dostać – średnio na jedno miejsce startuje około 7 kandydatów.

W Polsce mamy możliwość ukończyć ten kierunek na kilku politechnikach, a także na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Po ponad 3 latach otrzymujemy tytuł zawodowy inżyniera geodety, a po łącznie 5 latach – magistra inżyniera.

Na studiach geodezyjno-kartograficznych kandydaci uczą się wykonywać pomiary, które związane są ściśle z realizacją obiektów inżynierskich oraz przemysłowych, a także szacować wartości nieruchomości. Ponadto dokonują pomiarów geodezyjnych i uzyskują informacje dotyczące terenów ze zdjęć lotniczych, czy obrazów satelitarnych.

Dodatkowo studenci dowiadują się w jaki sposób analizować te informacje przy jednoczesnym wykorzystaniu programów komputerowych, jeden z nich to GIS. Po ukończeniu studiów mamy możliwość podjąć pracę jako geodeta, lecz nie samodzielnie – aby otworzyć własną działalność, niezbędne jest uzyskanie odpowiednich uprawnień do wykonywania tego zawodu oraz pozytywne zaliczenie egzaminu.

Zgodnie z Artykułem 44 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, geodetą może zostać osoba, która:

 • posiada średnie lub wyższe wykształcenie geodezyjne,
 • posiada 3 lata praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia wyższego i 6 lat praktyki zawodowej w wypadku wykształcenia średniego,
 • zna przepisy z dziedziny geodezji i kartografii,
 • posiada nienaganną opinię zawodową.

Geodeta – własna firma

Aby móc otworzyć firmę i pracować na własną rękę, niezbędne jest zdobycie specjalistycznych uprawnień. Od połowy 2003 roku uprawnienia te są przyznawane na podstawie jasno określonych, nowych zasad. Zdobyć je można, podchodząc do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii.

Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii nadaje się obecnie w następujących zakresach:

 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie redakcji map.
 • Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie fotogrametrii i teledetekcji.

Egzaminy odbywają się w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii i składają się z dwóch części: ogólnej z 60 pytaniami testowymi oraz szczegółowej – z 3 pytaniami opisowymi. Następnie przeprowadzany jest egzamin ustny. Jednorazowo można zdobyć uprawnienia tylko w jednym zakresie. Taki egzamin kosztuje około 500 złotych. Aby być dopuszczonym do egzaminu, należy złożyć oświadczenie o niekaralności, opis praktyki zawodowej oraz wykaz prac wykonanych w ramach praktyki zawodowym.

Zawód geodety zawsze będzie pożądany, jego obecność konieczna jest niemal na każdej budowie. Możemy więc śmiało pozyskiwać nowych klientów, oferując najwyższą jakość usług i korzystne ceny. To daje wiele możliwości pozyskiwania zleceń – zarówno tych prywatnych, jak i publicznych.

Zakładając własną firmę, możemy stworzyć jej siedzibę nawet w domu. Dla geodety najważniejszy jest samochód, którym może szybko przemieszczać się od klienta do klienta, przewożąc wszystkie niezbędne sprzęty, których używa się do pomiarów.

Geodeta otwierający firmę potrzebuje:

 • odpowiedniego wykształcenia,
 • uprawnień do wykonywania zawodu geodety,
 • co najmniej 3 letniej praktyki,
 • specjalistycznego sprzętu,
 • samochodu,
 • działalności gospodarczej.

Cennik usług uregulowany jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Dodatkowo liczy się lokalizacja – w przypadku firm geodezyjnych, w przeciwieństwie do większości przedsiębiorstw w Polsce, wyższe cenny często mają firmy znajdujące się w małych miasteczkach. Wynika to zazwyczaj z braku konkurencji.

Przykładowe usług geodezyjne wraz z cenami to:

 • pomiar sytuacyjno-wysokościowy – 800- 1400 złotych za hektar,
 • inwentaryzacja małego budynku – 700- 1000 złotych,
 • wytyczenie obiektów liniowych – 500 – 750 złotych,
 • podział nieruchomości na 2 działki – 1800 – 2200 złotych,
 • mapa do celów planistycznych – 50 złotych,
 • mapa do celów prawnych – 1000 – 1300 złotych,
 • stawka za roboczo-godzinę – 80 – 150 złotych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here